Tên đăng nhập:
 
Mật khẩu:
Xác nhận mật khẩu  
Tên khách hàng:
Ngày Sinh Ngày - Tháng - Năm
Số CMTND  
Nơi cấp CMTND
Ngày cấp CMTND Ngày - Tháng - Năm
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Quy định đăng ký Cộng Tác Viên

Điều 1 : Đăng ký tuyển dụng

Đăng ký tuyển dụng trong www.lienminhtieudung.vn là người đã đăng ký tài khoản sử dụng theo các bước quy định của công ty Cổ phần Cổ phần Liên minh Tiêu dùng Việt Nam (Dưới đây viết tắt là công ty), và được công ty chấp nhận sự đăng ký đó.

Việc đăng ký thành viên trên www.lienminhtieudung.vn là hoàn toàn miễn phí.

 

Điều 2 : Bản quy định

Tất cả các ứng viên khi đăng ký, và sau khi đi đăng ký đều phải tuân thủ những quy định này

  

Điều 3 : Tư cách ứng viên, và các bước đăng ký tài khoản sử dụng

 1. Tư cách ứng viên :Ứng viên sau khi đồng ý quy định này và kết thúc đăng ký tài khoản sử dụng trên www.lienminhtieudung.vn được coi là ứng viên tuyển dụng  của www.lienminhtieudung.vn. Ứng viên chỉ đăng ký tài khoản sử dụng cho bản thân, không được đăng ký hộ cho người khác. Chúng tôi có thể từ chối việc đăng ký làm ứng viên của những thành viên đã từng bị hủy bỏ tư cách ứng viên trên www.lienminhtieudung.vn.
 2. Bước đăng ký tài khoản : Ứng viên phải đọc rõ các lưu ý, và điền chính xác nội dung thông tin cần thiết vào bản đăng ký mẫu.

 Điều 4 : Quản lý văn phòng và mật khẩu

 1. Ứng viên sau khi được xét duyệt phải có trách nhiệm tự quản lý tên tài khoản và mật khẩu.
 2. Ứng viên phải có nghĩa vụ thay đổi mật khẩu định kỳ, công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn hại phát sinh nếu thành viên mất mật khẩu do không thay đổi.
 3. Ứng viên phải có trách nhiệm tự bảo quản về tài khoản và mật khẩu của mình, nếu ứng viên không quản lý tốt để người thứ ba lấy được thông tin, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất ký những tổn thất phát sinh do việc để mất thông tin trên gây ra.
 4. Ứng viên không được cho người khác mượn sử dụng, bán, chuyển nhượng lại tài khoản và mật khẩu.
 5. Nếu trong một thời gian nhất định chúng tôi thấy rằng tài khoản và mật khẩu của thành viên không được sử dụng, chúng tôi có thể tạm ngưng việc sử dụng văn phòng đó. Trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi có thể  khóa mật khẩu của thành viên mà không cần được ứng viên chấp thuận. Và chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về sự tổn hại phát sinh từ việc ứng viên không quản lý được tài khoản của mình.

Điều 6 : Sử dụng thông tin đăng ký

 1. Thông tin do các thành viên đăng ký lên www.lienminhtieudung.vn sẽ thuộc quyền sở hữu của công ty Cổ phần Cổ phần Liên minh Tiêu dùng Việt Nam, được quản lý và sử dụng theo các chính sách về bảo vệ thông tin cá nhân của công ty.
 2. Một phần thông tin của các thành viên sẽ được sử dụng làm số liệu thống kê ở mức độ sẽ không phân biệt được từng cá nhân. Trong trường hợp nếu chúng tôi sử dụng thông tin của các thành viên ở mức độ cao hơn thì chúng tôi sẽ thông báo với thành viên đó.
 3. Khi ứng viên có hành vi gây tổn hại đến các ứng viên khác hoặc người thứ ba, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của ứng viên đó cho người bị hại, cảnh sát, hoặc các cơ quan hữu quan.
 4. Khi tòa án, viện kiểm sát, cảnh sát, cơ quan thuế, văn phòng luật sư, trung tâm bảo vệ người tiêu dùng, các cơ quan có thẩm quyền tương đương, hoặc công ty làm về bảo mật yêu cầu công ty chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân của các thành viên với mục đích bảo vệ quyền lợi, thương hiệu, tài sản của công ty.

Điều 7 : Cấm, hủy bỏ tư cách sử dụng của thành viên

Trong trường hợp công ty chúng tôi xác nhận được ứng viên vi phạm những điều dưới đây, chúng tôi có thể ngừng, hoặc hủy bỏ tư cách sử dụng www.lienminhtieudung.vn của ứng viên đó, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn hại phát sinh do việc ngừng, hoặc hủy bỏ như trên gây ra. Trong trường hợp ứng viên gây tổn hại đến lợi ích của công ty, hoặc người thứ ba do vi phạm những điều nêu dưới đây, thì ứng viên vi phạm phải có trách nhiệm bồi thường những tổn hại đó.

 1. Đăng ký thông tin không đúng sự thật khi đăng ký thành viên.
 2. Có các hành vi vi phạm pháp luật, quy định này.
 3. Có những hành vi bất chính khi sử dụng www.lienminhtieudung.vn.
 4. Sử dụng tài khoản và mật khẩu và mục đích bất chính, hoặc cho người thứ ba sử dụng.
 5. Gây tổn hại đến công ty.
 6. Những hành vi mà công ty chúng tôi cho rằng không phù hợp.

Điều 8 : Thông báo

Công ty chúng tôi sẽ gửi các bản tin thông báo vào địa chỉ email do ứng viên đăng ký trong trường hợp cần thiết. Trong trường hợp khẩn cấp chúng tôi sẽ thông báo bằng các phương tiện khác.

 

Điều 9 : Sử dụng dịch vụ

 1. Các ứng viên phải tuân thủ các quy định chung, và các hướng dẫn, quy định của từng dịch vụ riêng.
 2. Trong trường hợp công ty chúng tôi tiến hành bảo trì, nâng cấp hệ thống để nâng cấp dịch vụ, tiến hành bảo mật thông tin, hệ thống bị quá tải, và những trường hợp khác mang tính khách quan gây ảnh hưởng đến hệ thống, chúng tôi có thể dừng một phần, hoặc toàn bộ dịch vụ. 

Điều 10 : Các mục cấm

Khi sử dụng www.lienminhtieudung.vn , các ứng viên sẽ không được vi phạm các mục cấm dưới đây.

 1. Vi phạm quy định sử dụng của www.lienminhtieudung.vn
 2. Đăng thông tin vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam và các nước khác.
 3. Hành vi phạm tội.
 4. Xâm hại đến quyền sở hữu trí tuệ ( như bản quyền, thương hiệu, sáng chế, bí mật kinh doanh và những vấn đề khác liên quan) của www.lienminhtieudung.vn, và người khác.
 5. Gây tổn hại đến người khác thông qua www.lienminhtieudung.vn
 6. Làm tổn hại đến việc kinh doanh của công ty. Làm mất uy tín của công ty.
 7. Những hành vi khác bị công ty coi không hợp lý.

Điều 11 : Giải quyết tranh chấp, luật áp dụng

Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và công ty chúng tôi, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra toà án kinh tế Hà Nội giải quyết.

Tôi đồng ý với những quy định trên
Nhập mã bảo vệ: